Sędziszowska gmina zagrożona ptasią grypą

Sędziszowska gmina zagrożona ptasią grypą

Niemalże cały teren sędziszowskiej gminy został objęty obszarem zagrożenia ptasią grypą. Chodzi o: Sędziszów Małopolski, Rudę, Cierpisz, Boreczek i Górę Ropczycką.

W niedzielę (07.03) Państwowy Instytut Weterynarii poinformował o ognisku wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus podtypu H5N8 stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym w Ostrowie, utrzymującym wiele tysięcy indyków rzeźnych. To pierwsze ognisko tego wirusa na Podkarpaciu.
Wojna z ptasią grypą

W związku z zaistniała sytuacją utworzono dwie strefy: zapowietrzoną (w promieniu 3 km od ogniska) i zagrożoną (10 km ). Obejmują one powiaty ropczycko-sędziszowski oraz częściowo dębicki i mielecki. Pojawią się tam tablice informacyjne.

W obu strefach wskazane jest  przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Nie ma tam możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Należy także zabezpieczyć pożywienie przed dostępem zwierząt dzikich, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków. Restrykcje będą trwały około 3 tygodnie i mogą być przedłużane w zależności od decyzji powiatowego lekarza weterynarii.

Na zwołanej w siedzibie starostwa w Ropczycach konferencji prasowej Grzegorz Ożóg, wójt gminy Ostrów, poinformował, że usypianie zakażonych ptaków rozpoczęło się już w poniedziałek (08.03). Kontynuowano je także we wtorek (09.03).
W jednych z dwóch obiektów znajdowały się kilkudniowe pisklęta. Ich los był przesądzony. Do tej pory uśpiono  około 8 tysięcy sztuk. W drugim obiekcie zlikwidowano 4 200 dorosłych osobników.

Sędziszowska gmina zagrożona ptasią grypą
Grzegorz Ożóg, wójt gminy Ostrów.

Ognisko w Ostrowie

Skąd wzięła się ptasia grypa w Ostrowie?

– Mamy dwie hipotezy. Pierwsza to przyniesione ognisko przez ptactwo dzikie. Druga to taka, że do fermy mogły trafić z zagranicy zarażone pisklęta. W przyszłym tygodniu ruszą kontrole w sąsiednich gospodarstwach. Ich celem nie jest karanie właścicieli, czy deprecjonowanie chowu zwierząt. Chodzi o znalezienie ogniska choroby, dezynfekcja i powrót do normalności – powiadomił starosta Witold Darłak.

Sędziszowska gmina zagrożona ptasią grypą
Witold Darłak, starosta ropczycko-sędziszowski.
Hodowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu.

Podstawowe środków bezpieczeństwa:

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Objawy mogące wskazywać na ptasią grypę:

 • zwiększona śmiertelność,
 • apatia,
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • duszność, sinica,
 • wybroczyny,
 • biegunka,
 • nagły spadek nieśności,
 • „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup),
 • drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów
Jeśli hodowca drobiu zauważy u swoich ptaków któreś z powyższych objawów, powinien niezwłocznie poinformować najbliższego lekarza weterynarii.

Wojewoda reaguje

Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart opublikowała rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dokument ten określa między innymi obszar zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz zakazy i nakazy obowiązujące w tych strefach.

Ptasia grypa jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z bardzo wysokiej śmiertelności u ptactwa domowego.

Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, a czasem z całego państwa.
Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczają się do Azji i Afryki. Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku ludzkiej ofiary śmiertelnej.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.